Nyheder | Køb og Salg | Ruteplan Danmark og Europa | Fotograf i Aarhus |

Privatskoler
Vi har haft privatskoler i Danmark i mere end 200 år. Cirka 1 barn ud af 8 får sin uddannelse i en privatskole. Privatskoler har mulighed for at give børn en langt bedre undervisning, end den undervisning staten fastsætter i folkeskolen. Privatskolerne har ofte landets bedste lærere, og de har en god økonomi, fordi skolens forældre bidrager til skolen med frivilligt arbejde og/eller penge.

Skal dit barn på privatskole?
Rige folks børn, børn af politikere, børn af chefer og direktører går traditionelt i privatskole, så de er rustet til at få det bedst mulige liv som voksne. Almindelige folks børn går i folkeskole, fordi det er nok hvis man bare skal passe en maskine eller være sagsbehandler på et kontor.

Kalenderen

Tilbud Restaurant Bolig Job Penge Biler Shopping Oplevelser Service 8000.dk Københavns Nyheder